اهداف و ماموریتماموریت شرکت

سرمایه ­گذاری مدبرانه و تخصصی در فعالیت­ های اقتصادی سودآور به ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و امور تجاری و بازرگانی جهت ارزش آفرینی برای قشر خدوم فرهنگیان و سایر ذینفعان.  دراین راستا تلاش خواهیم نمود با سرمایه­ گذاری ­های مناسب، ایجاد مشارکت ­های استراتژیک و مدیریت بهینه منابع مالی و سازمانی سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهیم.

ما برآنیم با بهره­ مندی از، پشتوانه مادی و معنوی فرهنگیان بعنوان یک شایستگی ممتاز، اصول علمی در حوزه های مختلف مدیریتی، کار تیمی، تفکر راهبردی و سیستمی و استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه، بیشترین منفعت را برای خود رقم بزنیم. ما معتقدیم سودآوری پایدار، کاهش هزینه­ ها، ایجاد اشتغال، تعهد به ارزش­ه ای بنیادین، حفظ اخلاق (حرفه­ ای و سازمانی) جامعه، توانمندسازی سرمایه ­های انسانی، صیانت از ارزش ها و کرامت انسانی و تعهد به مسئولیت ­های اجتماعی ضامن رشد و بقاء سازمان خواهد بود.

اهداف شرکت

با توجه به مزیت اصلی کشورمان در بهره مندی از منابع غنی نفت و گاز و همچنین موقعیت استراتژیک کشور مان در بازار عرضه و تقاضا درمنطقه آسیا، شرکت پتروفرهنگ در راستای سیاست های صندوق ذخیره فرهنگیان، با عنایت به لطف پروردگار متعال بر آن است منابع مالی خود را در زمینه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و شاخه های متنوع امور بازرگانی و خدماتی با سود دهی بالا با صیانت از محیط زیست، سرمایه گذاری و مدیریت کرده و نهایتا در جهت ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و سودآوری هر چه بیشتر سپرده فرهنگیان این قشر خدوم که زیر بنای توسعه کشور و آموزش نسل های نوین ایران زمین را عهده دارند، گام بردارد.