شرکت صنایع پتروشیمی پردیس آذربایجانشرکت پردیس آذربایجان

معرفی شرکت

در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۷ “شرکت صنایع پتروشیمی پردیس آذربایجان (سهامی خاص)” تحت شماره ۳۲۷۸ با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۵۳۶۵ و با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‎ها و مالکیت صنعتی منطقه آزاد ماکو به ثبت رسیده است این شرکت به منظور احداث مجتمع پتروشیمی تولید متانول از گاز طبیعی و تبدیل آن به الفین و همچنین احداث واحد های پائین دست الفین نظیر پلی اتیلن و پلی پروپیلن تاسیس گردید. این مجتمع پتروشیمی در کیلومتر ۱۵ جاده ترانزیتی پلدشت در زمینی به مساحت حدود ۱۷۰ هکتار تأسیس خواهد شد.

سهامداران

ردیف نام سهامداران وضعیت سهامدار مالکیت / درصد
۱

شرکت پترو فرهنگ

حقوقی ۵۷
۲

شرکت توسعه شهد آذربایجان

حقوقی ۳۸
۳

آقای حمیدرضا بادامچی

حقیقی ۲.۵
۴

آقای امیر حسین محمدزاده

حقیقی ۲.۵
جمع ۱۰۰

سرمایه شرکت

سرمایه این شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۵ به ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.