شرکت صنایع پتروشیمی پردیس آذربایجانشرکت پردیس آذربایجان

معرفی شرکت

در تاریخ 1394/02/27 “شرکت صنایع پتروشیمی پردیس آذربایجان (سهامی خاص)” تحت شماره 3278 با شناسه ملی 14004925365 و با سرمایه 10 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‎ها و مالکیت صنعتی منطقه آزاد ماکو به ثبت رسیده است این شرکت به منظور احداث مجتمع پتروشیمی تولید متانول از گاز طبیعی و تبدیل آن به الفین و همچنین احداث واحد های پائین دست الفین نظیر پلی اتیلن و پلی پروپیلن تاسیس گردید. این مجتمع پتروشیمی در کیلومتر 15 جاده ترانزیتی پلدشت در زمینی به مساحت حدود 170 هکتار تأسیس خواهد شد.

سهامداران

ردیف نام سهامداران وضعیت سهامدار مالکیت / درصد
۱

شرکت پترو فرهنگ

حقوقی 57
۲

شرکت توسعه شهد آذربایجان

حقوقی 38
۳

آقای حمیدرضا بادامچی

حقیقی 2.5
۴

آقای امیر حسین محمدزاده

حقیقی 2.5
جمع 100

سرمایه شرکت

سرمایه این شرکت در تاریخ 1397/6/15 به 200 میلیارد ریال افزایش یافته است.