شرکت مهتاب پارسیانشرکت مهتاب پارسیان

تاریخچه فعالیت شرکت

جواز تأسیس واحد GTX شرکت مهتاب پارسیان در سال 1394 از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرشده و زمین مورد نیاز طرح به وسعت 131.4 هکتار نیز واگذار گردیده است. طرح مذکور که در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در استان هرمزگان واقع‌شده، بر آن است تا با توسعه صنایع پایین‌دستی متانول و پروپیلن و اتیلن و همچنین تکمیل زنجیره ارزش‌ آن‌ها گامی بلند در جهت اعتلای صنعت پتروشیمی کشور بردارد.

شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان (سهامی خاص) در تاریخ 1394/9/26 به شماره ثبت 1681 و به شناسه ملی 14005475279 و با سرمایه شرکت 10 میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

سهامداران

ردیف نام سهامداران تعداد سهام درصد سهام
۱

شرکت پتروفرهنگ

349.999.300 99.99980
۲

شرکت مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان

300 0.0001
۳

شرکت پتروشیمی آریا منطقه آزاد چابهار

300 0.0001
جمع کل 350,000,000 100

محصولات طرح مجتمع

محصولات طرح، با استفاده از خوراک گاز متان (گاز طبیعی) در منطقه ویژه پارسیان با ویژگیهای زیر خواهد بود:

ردیف محصولات واحد GTO ظرفیت تولید(هزار تن در سال)
۱ تولید متانول از گاز طبیعی 1850
۲ تولید پروپیلن از متانول 438
3 تولید اتیلن از متانول 278
4 تولید پلی پروپیلن از پروپیلن 300
5 تولید LAO 115
6 تولید EVA 140
7 تولید ایزوپروپانول 60
8 تولید اکریلات ها 70
9 سوپر جاذب 68
10 اکسوالکل 50
11 Fuel oil 37
12 LPG 10

خوراک مجتمع

ردیف نوع خوراک میزان خوراک (میلیون نرمال متر مکعب در سال)
۱ میزان خوراک گاز طبیعی 1581

مجوز تأسیس شرکت شامل واحدهای تبدیل متانول به پروپیلن، پلی پروپیلن، ایزوپروپانل ، اکریلیک اسید-اکریلاتها، اکسو الکل ها و سوپر جاذب ها در سال 1394صادر گردیده و صدور جواز تبدیل گاز طبیعی به متانول در جریان پیگیری از وزارت نفت می باشد. قرارداد خرید زمین پروژه در تاریخ 1394/10/05 به روش اجاره به شرط تملیک و به مساحت 120 هکتار در منطقه پارسیان به امضاء رسید که مساحت آن به 131.4 هکتار افزایش یافت و مقرر گردید بهای آن طی مدت چهار سال به صورت اقساط سه ماه پرداخت ‌شود.