شرکت مهتاب پارسیانشرکت مهتاب پارسیان

تاریخچه فعالیت شرکت

جواز تأسیس واحد GTX شرکت مهتاب پارسیان در سال ۱۳۹۴ از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرشده و زمین مورد نیاز طرح به وسعت ۱۳۱.۴ هکتار نیز واگذار گردیده است. طرح مذکور که در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در استان هرمزگان واقع‌شده، بر آن است تا با توسعه صنایع پایین‌دستی متانول و پروپیلن و اتیلن و همچنین تکمیل زنجیره ارزش‌ آن‌ها گامی بلند در جهت اعتلای صنعت پتروشیمی کشور بردارد.

شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۶ به شماره ثبت ۱۶۸۱ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۵۲۷۹ و با سرمایه شرکت ۱۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

سهامداران

ردیف نام سهامداران تعداد سهام درصد سهام
۱

شرکت پتروفرهنگ

۳۴۹.۹۹۹.۳۰۰ ۹۹.۹۹۹۸۰
۲

شرکت مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان

۳۰۰ ۰.۰۰۰۱
۳

شرکت پتروشیمی آریا منطقه آزاد چابهار

۳۰۰ ۰.۰۰۰۱
جمع کل ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰

محصولات طرح مجتمع

محصولات طرح، با استفاده از خوراک گاز متان (گاز طبیعی) در منطقه ویژه پارسیان با ویژگیهای زیر خواهد بود:

ردیف محصولات واحد GTO ظرفیت تولید(هزار تن در سال)
۱ تولید متانول از گاز طبیعی ۱۸۵۰
۲ تولید پروپیلن از متانول ۴۳۸
۳ تولید اتیلن از متانول ۲۷۸
۴ تولید پلی پروپیلن از پروپیلن ۳۰۰
۵ تولید LAO ۱۱۵
۶ تولید EVA ۱۴۰
۷ تولید ایزوپروپانول ۶۰
۸ تولید اکریلات ها ۷۰
۹ سوپر جاذب ۶۸
۱۰ اکسوالکل ۵۰
۱۱ Fuel oil ۳۷
۱۲ LPG ۱۰

خوراک مجتمع

ردیف نوع خوراک میزان خوراک (میلیون نرمال متر مکعب در سال)
۱ میزان خوراک گاز طبیعی ۱۵۸۱

مجوز تأسیس شرکت شامل واحدهای تبدیل متانول به پروپیلن، پلی پروپیلن، ایزوپروپانل ، اکریلیک اسید-اکریلاتها، اکسو الکل ها و سوپر جاذب ها در سال ۱۳۹۴صادر گردیده و صدور جواز تبدیل گاز طبیعی به متانول در جریان پیگیری از وزارت نفت می باشد. قرارداد خرید زمین پروژه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ به روش اجاره به شرط تملیک و به مساحت ۱۲۰ هکتار در منطقه پارسیان به امضاء رسید که مساحت آن به ۱۳۱.۴ هکتار افزایش یافت و مقرر گردید بهای آن طی مدت چهار سال به صورت اقساط سه ماه پرداخت ‌شود.