شرکت مهتاب پارسیانشرکت مهتاب پارسیان

تاریخچه فعالیت شرکت

جواز تأسیس واحد GTX شرکت مهتاب پارسیان در سال 1394 از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرشده و زمین مورد نیاز طرح به وسعت 131.4 هکتار نیز واگذار گردیده است. طرح مذکور که در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در استان هرمزگان واقع‌شده، بر آن است تا با توسعه صنایع پایین‌دستی متانول و پروپیلن و اتیلن و همچنین تکمیل زنجیره ارزش‌ آن‌ها گامی بلند در جهت اعتلای صنعت پتروشیمی کشور بردارد.

شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان (سهامی خاص) در تاریخ 1394/9/26 به شماره ثبت 1681 و به شناسه ملی 14005475279 و با سرمایه شرکت 10 میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

سهامداران

ردیف نام سهامداران تعداد سهام درصد سهام
۱

شرکت پتروفرهنگ

349.999.300 99.99980
۲

شرکت مدیریت فرآیندهای ن