شرکت پتروشیمی لاوانپتروشیمی لاوان

شرکت شیمیایی لاوان (سهامی خاص) به موجب توافقنامه امضاء شده مورخ 1383/8/4 فی ما بین سهامداران تاسیس و تحت شماره 243459 در تاریخ 1384/1/22 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موضوع شرکت به طور اخص عبارتست از برنامه ریزی، تامین مالی، احداث، تملک، اداره و نگهداری یک کارخانه تولیدی و نیز تاسیسات مربوطه، که قرار است در منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس در بندر عسلویه در جمهوری اسلامی ایران به منظور تولید آمونیاک و اوره احداث گردد، بازاریابی، فروش و توزیع محصولات به بازارهای داخلی و بین الملل اشتغال به کلیه فعالیت های فنی، مهندسی، مالی و تجاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع مربوط باشد.

سهامداران

ردیف نام سهامداران مالکیت / درصد
۱

شرکت انرژی سپهر

55
۲

شرکت پتروشیمی پتروفرهنگ

20
۳

شرکت پتروشیمی شازند

25
جمع 100

محصولات مجتمع

ردیف نام محصول میزان تولید(هزار تن در سال)
۱ آمونیاک 677
۲ اوره 1075

خوراک مجتمع

ردیف نوع خوراک میزان مصرف
۱ گاز طبیعی 753 میلیون متر مکعب در سال

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت شیمیایی لاوان تا انتهای شهریور 1395 به 1200 میلیارد ریال رسیده است.