مجتمع پتروشیمی مارونمجتمع پتروشیمی مارون

تاریخچه فعالیت

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) در تاریخ 1377/11/24 تحت شماره 148012 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ضمنا با توجه به انتقال مرکز اصلی شرکت از تهران به ماهشهر ( منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) در تاریخ 1386/10/05 تحت شماره 6499 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ماهشهر به ثبت رسید. موضوع فعالیت اصلی شرکت، به موجب ماده 2 اساسنامه آن عبارتست از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و مشتقات ذیربط و انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور است، می باشد.

مشخصات عمومی

ردیف نام محصول میزان تولید(تن در سال)
۱

اتان

1،900،000
۲

پروپیلن

200،000
۳

پلی پروپیلن

300،000
۴

منواتیلن گلایکول(MEG)

400،000
5

اتیلن

1،100،000
6

پلی اتیلن سنگین

300،000
7

بنزین پیرولیز

83،000
8

برش های پروپان (+C3)

168،000

میزان خوراک

ردیف نوع خوراک میزان مصرف(تن در سال)
۱

گاز طبیعی

5،500،000
۲

اکسیژن

200،000
۳

اتیلن

5000
۴

پروپیلن

8
5

بوتن

1500

برای اطلاع از راه‌های ارتباطی با این شرکت وارد لینک زیر شوید