شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانهشرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

تاریخچه شکل گیری و تصویب

شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه (سهامی خاص) با هدف تولید متانول تحت شماره 308393 مورخ 3 مهر 1386 ، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت برای اجرای طرح متانول به ظرفیت 5000 تن در روز (1650 هزارتن درسال) تاسیس گردیده است. مورخ 1389/8/29 از طریق خرید سهام به پتروفرهنگ واگذار شده است. محصولات و خوراک طرح هدف از اجرای این طرح تولید متانول به ظرفیت 5000 تن در روز می باشد. کارخانه متانول با استفاده از دانش فنی و تکنولوژی شرکت هالدور تاپسو کشور دانمارک در حال ساخت می باشد. روش احداث این کارخانه با خرید، ساخت و اجراء و راه اندازی به صورت EPCC انتخاب شده است. به منظور هدایت و نظارت بر اجرای طرح تیم پروژه، شامل: دفتر مدیریت پروژه، دفتر مهندسی، تیم تدارکات، تیم ساخت و نصب در دفتر مرکزی شرکت مستقر شده اند.

جدول سهامداران

ردیف نام سهامداران مالکیت / درصد
۱

شرکت پتروفرهنگ

88
۲

شرکت مهرآوران کوی نارون

8.09
۳

شرکت بین المللی پرشین صنعت خاورمیانه

1.77
۴

شرکت ویژن منابع آتیه

1.44
5

سایر سهامداران

0.61
جمع کل 100

سرمایه شرکت

آخرین افزایش سرمایه معادل 1.213 میلیون ریال بوده که سرمایه ثبتی شرکت را به 4.812.351 میلیون ریال در پایان سال مالی منتهی به 31 شهریور 97 رسانده است.

برای اطلاع از راه‌های ارتباطی با این شرکت وارد لینک زیر شوید