مجتمع های تولیدی


مجتمع های تولیدی

1. پروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی مروارید به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره 256444 مورخ 1384/7/13 در اداره ثبت شرکت‎ها به ثبت رسیده است. مجتمع پتروشیمی مروارید در زمینی به مساحت تقریباً 20 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (عسلویه) و در فاز دوم صنایع پتروشیمی واقع شده است. واحد اتیلن این مجتمع در اسفند ماه سال 1388 به بهره برداری رسید. در تاریخ 1389/5/16 از طریق سازمان خصوصی سازی جهت رد دیون دولت به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و سپس طبق قرارداد صلح حقوقی به پتروفرهنگ واگذار گردید.

مروارید

2. شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 79388 مورخ 1369/4/17 در اداره ثبت شرکت‎ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است که براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1386/7/7 ، تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و همچنین جایگزینی اساسنامه جدید بجای اساسنامه قبلی مورد تصویب قرار گرفت که طی مراحل قانونی تحت شماره ثبت جدید 2750 براساس نامه 4603 مورخ 1387/2/17 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی در تاریخ مذکور به ثثبت رسیده است. مورخ 1388/8/26 از طریق سازمان خصوصی سازی جهت رد دیون دولت به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و سپس طبق قرارداد صلح حقوقی به پتروفرهنگ واگذار گردید.

خراسان

3. شرکت پتروشیمی مارون

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) در تاریخ 1377/11/24 تحت شماره 148012 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ضمنا با توجه به انتقال مرکز اصلی شرکت از تهران به ماهشهر ( منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) در تاریخ 1386/10/05 تحت شماره 6499 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ماهشهر به ثبت رسید. موضوع فعالیت اصلی شرکت، به موجب ماده 2 اساسنامه آن عبارتست از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و مشتقات ذیربط و انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور است، می باشد.

مارون