مجتمع های تولیدی


مجتمع های تولیدی

۱. پروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی مروارید به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۲۵۶۴۴۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۳ در اداره ثبت شرکت‎ها به ثبت رسیده است. مجتمع پتروشیمی مروارید در زمینی به مساحت تقریباً ۲۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (عسلویه) و در فاز دوم صنایع پتروشیمی واقع شده است. واحد اتیلن این مجتمع در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ به بهره برداری رسید. در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱۶ از طریق سازمان خصوصی سازی جهت رد دیون دولت به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و سپس طبق قرارداد صلح حقوقی به پتروفرهنگ واگذار گردید.

مروارید

۲. شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۷۹۳۸۸ مورخ ۱۳۶۹/۴/۱۷ در اداره ثبت شرکت‎ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است که براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۶/۷/۷ ، تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و همچنین جایگزینی اساسنامه جدید بجای اساسنامه قبلی مورد تصویب قرار گرفت که طی مراحل قانونی تحت شماره ثبت جدید ۲۷۵۰ براساس نامه ۴۶۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی در تاریخ مذکور به ثثبت رسیده است. مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۶ از طریق سازمان خصوصی سازی جهت رد دیون دولت به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و سپس طبق قرارداد صلح حقوقی به پتروفرهنگ واگذار گردید.

خراسان

۳. شرکت پتروشیمی مارون

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۴ تحت شماره ۱۴۸۰۱۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ضمنا با توجه به انتقال مرکز اصلی شرکت از تهران به ماهشهر ( منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۵ تحت شماره ۶۴۹۹ در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ماهشهر به ثبت رسید. موضوع فعالیت اصلی شرکت، به موجب ماده ۲ اساسنامه آن عبارتست از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و مشتقات ذیربط و انجام کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور است، می باشد.

مارون