مدیران ستادیمدیران شرکت پتروفرهنگ 

مرضیه شاهدائی

مدیرعامل


کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه شریف
کارشناسی ارشد MBA دانشگاه کلگر کانادا

علی معاضدی

دستیار ویژه مدیرعامل


علی لطفی

مدیر حسابرسی داخلی


سید دانیال اقوامی

مالی و اقتصادی


فرید یوسف‌آبادی

سرمایه‌های انسانی


بهادر خداخواه

برنامه‌ریزی و توسعه


نقی منافی

امور مجامع و شرکت‌ها


جلیل جلیلی

امور حقوقی و قراردادهاچارت سازمانی شرکت پتروفرهنگ