خرداد 26, 1398
خراسان

واگذاری اجرای فاز دوم پتروشیمی خراسان

اجرای فاز دوم پتروشیمی خراسان به پتروشیمی شاهین اترک واگذار شد حسین شفیعی، مدیرعامل پتروشیمی خراسان از واگذاری اجرای اوره آمونیاک دوم پتروشیمی خراسان به شرکت پتروشیمی شاهین اترک خبر […]