بورس بانک بیمه
اردیبهشت 8, 1398
نمایشگاه۱

حضور پتروفرهنگ در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه FINEX2019

طی روزهای گذشته تهران میزبان یکی از مهمترین رویدادهای مالی و اقتصادی کشور بود، بی‌شک نمایشگاه .بورس، بانک بیمه را می‌توان به این لقب نامگذاری کرد. همین شد که پتروفرهنگ […]