روز کارگر
اردیبهشت 13, 1399
مهندس شاهدائی

پیام مدیرعامل پتروفرهنگ به مناسبت روز کارگر

به نام ایزد یکتا برو کار می‌کن مگو چیست کار                                                   که سرمایه جاودانی است کار یازدهم اردیبهشت روزی است که در تقویم جهانی به نام کار و کارگر و قدردانی […]
اردیبهشت 10, 1398
پیام روز کارگر

پیام مهندس طاهری نجف‌آبادی به مناسبت روز جهانی کارگر

با توجه به فرارسیدن روز جهانی کارگر و اهمیت تکریم این قشر زحمتکش مهندس طاهری نجف‌آبادی مدیرعامل پتروفرهنگ طی پیامی روز کارگر را به این عزیزان تبریک گفت. مشروح پیام […]