شرکت پتروفرهنگ
اسفند 8, 1397
پتروفرهنگ1

۵۱ درصد از سهام شرکت انرژی سپهر توسط شرکت پتروفرهنگ خریداری شد

شرکت پتروفرهنگ با خرید 51 درصد از سهام شرکت انرژی سپهر عملا به یکی از قطب های پتروشیمی کشور و حتی خاورمیانه به ویژه در حوزه تولید متانول تبدیل شد؛