اردیبهشت 10, 1398
پیام روز کارگر

پیام مهندس طاهری نجف‌آبادی به مناسبت روز جهانی کارگر

با توجه به فرارسیدن روز جهانی کارگر و اهمیت تکریم این قشر زحمتکش مهندس طاهری نجف‌آبادی مدیرعامل پتروفرهنگ طی پیامی روز کارگر را به این عزیزان تبریک گفت. مشروح پیام […]