-  جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
 

اهداف کلان

مهمترین عامل در فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک شرکت پتروفرهنگ، تدوین و مشخص کردن دقیق اهداف می باشد که حصول آنها متضمن رسیدن به آرمان و حرکت در مسیر تامین ماموریت اصلی سازمان می­باشد. هدفگذاری مهمترین عامل حرکت و خلق آینده است، هدف­ها هستند که مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را روشن می­کنند. اهداف کلان اهدافی هستند که عصاره نتایج کلیه فعالیت­های سازمان را بصورت کیفی و کمی و با تاکید بر دراز مدت بودن بیان می کنند و بر آن اساس می­توان اهداف میان مدت و استراتژی­های لازم جهت حصول به آن اهداف را تعیین کرد. به بیان دیگر در رابطه با اهداف استراتژیک می­توان این سوال را مطرح کرد که " تمام فعالیت­ها و ماموریت این سازمان برای دستیابی به چه نتایجی است؟" آنها رهنمودی به سازمان ارائه و مقاصدی را نشان می­کنند که سازمان در جهت دستیابی به آنها حرکت می­کند.

نیل به چشم انداز و حرکت در مسیر ماموریت نتیجه تعیین و تدوین اهداف شرکت می­باشد. اهداف کلان شرکت پتروفرهنگ در واقع منعکس کننده منظور سازمان هستند و به نوبه خود مستقیماً از ماموریت شرکت منتج می­شوند. اهداف کلان شرکت پتروفرهنگ به شرح زیر می­باشد:

  • رشد بازده اقتصادی و سودآوری پایدار
  • افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان
  • توانمندسازی منابع انسانی
  • توسعه سرمایه­گذاری­ و شراکت­ها
  • تعهد به مسئولیت­های اجتماعی
  • افزایش سهم بازار