-  جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
 

ماموریت

بیانیه ماموریت پتروفرهنگ به منظور بیان مقصود و منظور اصلی از موجودیت سازمان و نشان دادن اهداف و نیت های کلی در پاسخ به سوال «ما به چه کاری مشغول هستیم؟» عبارتست از:

سرمایه­ گذاری مدبرانه و تخصصی در فعالیت­های اقتصادی سودآور به ویژه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و امور تجاری و بازرگانی جهت ارزش آفرینی برای قشر خدوم فرهنگیان و سایر ذینفعان.  دراین راستا تلاش خواهیم نمود با سرمایه­ گذاری ­های مناسب، ایجاد مشارکت­های استراتژیک و مدیریت بهینه منابع مالی و سازمانی سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهیم.

ما برآنیم با بهره­ مندی از، پشتوانه مادی و معنوی فرهنگیان بعنوان یک شایستگی ممتاز، اصول علمی در حوزه های مختلف مدیریتی، کار تیمی، تفکر راهبردی و سیستمی و استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه، بیشترین منفعت را برای خود رقم بزنیم. ما معتقدیم سودآوری پایدار، کاهش هزینه ­ها، ایجاد اشتغال، تعهد به ارزش­های بنیادین، حفظ اخلاق (حرفه­ای و سازمانی) جامعه، توانمندسازی سرمایه ­های انسانی، صیانت از ارزشها و کرامت انسانی و تعهد به مسئولیت­ های اجتماعی ضامن رشد و بقاء سازمان خواهد بود.