-  جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
 

شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 79388 مورخ 17 تیر 1369 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت در تاریخ مهر 1386 به سهامی عام تبدیل و تحت شماره ثبت جدید 2750 در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی به ثبت رسیده است.

  • واحد آمونیاک

ظرفیت واحد:

نام محصول

میزان تولید(تن در سال)

آمونیاک

330,000

گاز CO2

440,000

میزان خوراک:

نام خوراک

محل تامین

میزان مصرف (میلیون فوت مکعب در روز)

گاز طبیعی

شبکه سراسری گازخانگیران

478

  • واحد اوره

ظرفیت واحد:

نام محصول

میزان تولید (تن در سال)

اوره

495,000

 میزان خوراک:

نام خوراک

میزان مصرف (تن در سال)

آمونیاک

297,000

دی اکسید کربن

440,000

  • واحد ملامین

 ظرفیت واحد:

نام محصول

میزان تولید(تن در سال)

ملامین

20,000

(Off Gas (CO2+NH3

57,000

میزان خوراک:

نام خوراک

میزان مصرف (تن در سال)

آمونیاک

16,000

محلول اوره (70%)

91,500

گاز CO2 

714

کاربردهای اصلی محصولات پتروشیمی خراسان:

آمونیاک: تولید کودهای شیمیایی و به عنوان سیال مبرد در سیکل های تبرید،

اوره: کودهای شیمیایی، رزین های اوره، فرمالدئید و ملامین

ملامین: تولید رزین­ها