-  جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸
 

پتروشیمی لاوان

شرکت شیمیایی لاوان (سهامی خاص) به موجب توافقنامه امضاء شده مورخ 1383/8/4 فی مابین سهامداران تاسیس و تحت شماره 243459 در تاریخ 1384/1/22 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موضوع شرکت به طور اخص عبارتست از برنامه ریزی، تامین مالی، احداث، تملک، اداره و نگهداری یک کارخانه تولیدی و نیز تاسیسات مربوطه، که قرار است در منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس در بندر عسلویه در جمهوری اسلامی ایران به منظور تولید آمونیاک و اوره احداث گردد، بازاریابی، فروش و توزیع محصولات به بازارهای داخلی و بین الملل اشتغال به کلیه فعالیت های فنی، مهندسی، مالی و تجاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع مربوط باشد.

  1. مشخصات عمومی

ظرفیت واحد:

نام محصول

میزان تولید (هزار تن در سال)

آمونیاک

677

اوره

1075

 میزان خوراک: گاز طبیعی

میزان و محل تامین: 753 میلیون متر مکعب برای 25 سال – شرکت پتروشیمی دماوند

کاربردهای اصلی محصولات شرکت شیمیایی لاوان:

آمونیاک: تولید کودهای شیمیایی و به عنوان سیال مبرد در سیکل های تبرید

اوره: کودهای شیمیایی،رزین­های اوره، فرمالدئید و ملامین