شرکت پتروالفین فن آوران

معرفی

واحد پتروشیمی پتروالفین فن آوران که در کنار واحد پتروشیمی فن آوران ماهشهر واقع شده و مجوز فعالیت خود را از شرکت ملی صنایع پتروشیمی دریافت نموده است، هم اکنون در حال مذاکره با شرکت های صاحب لیسانس جهت دریافت دانش فنی می باشد.

مشخصات عمومی

ظرفیت واحد

نام محصول میزان تولید (تن در سال)
متانول ۱.۶۵۰.۰۰۰

خوراک: گاز طبیعی