مدیران شرکت پتروفرهنگ 

علیرضا بابازاده

مدیرعامل


دکتری تخصصی مهندسی انرژی از دانشگاه امیرکبیر
کارشناسی ارشد مهندسی انرژی از دانشگاه امیرکبیر
کارشناسی فیزیک از دانشگاه امیرکبیر

غلامرضا مقیمی

قائم مقام مدیرعامل

02158119212


جلیل جلیلی

مدیر امور حقوقی و قراردادها

02158119651


رامین شاهعلی‌زاده

مدیر امور مالی و تامین منابع

02158119671


عباس گمار

مدیر نظارت بر طرح و تولید

02158119582


علی لطفی

مدیر حسابرسی داخلی

02158119711


علیرضا مجرد

مدیر نظارت بر بازرگانی

02158119520


علی معاضدی

مدیر سرمایه‌گذاری

02158119540


نقی منافی

امور مجامع و شرکت‌ها

02158119511


فرید یوسف‌آبادی

سرمایه‌های انسانی

02158119621چارت سازمانی شرکت پتروفرهنگ