عملیات غیر صنعتی
آبان 20, 1399

برگزاری مجمع عمومی سالانه قطب سپهر لاوان

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان برگزار شد مجمع عمومی عادی سالانه شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان مربوط به سال مالی منتهی به شهریور ۹۹ با حضور […]