آبان 16, 1400

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان برگزار شد

مجمع عمومی عادی ســــالیانه شــــرکت قطـــب پتـــروشـــیمی ســـــــپهر لاوان، یکشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۰ با حــضــور دکتر بهروز عباسی، مدیرعامل انرژی سپهر و به ریاست دکتر فرهاد جهانگیری، قائم مقام […]
آبان 20, 1399

برگزاری مجمع عمومی سالانه قطب سپهر لاوان

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان برگزار شد مجمع عمومی عادی سالانه شرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان مربوط به سال مالی منتهی به شهریور ۹۹ با حضور […]