پتروشیمی مارون
فروردین 27, 1398

فرهنگیان عضو موسسه مالک بخشی از سهام هفت پتروشیمی بزرگ کشور هستند

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت پتروفرهنگ با اشاره به مالکیت صندوق ذخیره فرهنگیان در سه پتروشیمی فعال کشور و همچنین بهره‌برداری از چهار پتروشیمی دیگر تا پنج سال آینده، جزییات سودآوری پتروشیمی های موسسه برای فرهنگیان را تشریح کرد.
فروردین 27, 1398

پتروشیمی مارون در صدر پرفروش‌ترین پتروشیمی ها

مقایسه درآمد بهمن ماه پتروشیمی‌ها نشان می‌دهد پتروشیمی مارون با فروش 859 میلیارد تومانی در صدر پرفروش‌ترین شرکت های پتروشیمی قرار دارد، درآمد تجمیعی شرکت در 11 ماهه سال به 7 هزار میلیارد تومان رسیده است.