فروردین 27, 1398

فرهنگیان عضو موسسه مالک بخشی از سهام هفت پتروشیمی بزرگ کشور هستند

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت پتروفرهنگ با اشاره به مالکیت صندوق ذخیره فرهنگیان در سه پتروشیمی فعال کشور و همچنین بهره‌برداری از چهار پتروشیمی دیگر تا پنج سال آینده، جزییات سودآوری پتروشیمی های موسسه برای فرهنگیان را تشریح کرد.
فروردین 27, 1398

سودآوری هشت هزار میلیارد ریالی پتروشیمی مروارید در سال مالی ۹۶

شرکت پتروشیمی مروارید از شرکت های تابعه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با سودآوری بیش از هشت هزار میلیارد ریالی به ازای هر سهم 1500 ریال سود تقسیم کرد.