فروردین 27, 1398

مجوز ساخت اولین طرح پترو الفین صنعت پتروشیمی صادر شد

وزارت نفت موافقت اصولی ساخت اولین طرح پتروالفین صنعت پتروشیمی را در قدیمی ترین هاب پتروشیمی ایران(بندرماهشهر) صادر کرد.