حسین پیش‌بر

مشاور ویژه مدیر عامل

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی مهندسی نفت
  • کارشناسی ارشد مدیریت

سوابق اجرایی:

  • مدیر حراست هلدینگ انرژی سپهر
  • رئیس کمیسیون معاملات شرکت دنا
  • رئیس سایت شرکت سیراف انرژی
  • مشاور مدیر عامل شرکت‌های شیمیایی لاوان و دنا