علی معاضدی

معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد MBA سازمان مدیریت صنعتی
  • کارشناسی برق کنترل دانشگاه پلی تکنیک

سوابق اجرایی:

  • مدیر تحقیق و توسعه دیویژن تجهیزات گروه فولمن
  • مدیر SBU کیفیت توان گروه فولمن
  • تحلیل‌گر سرمایه‌گذاری و مشاور مدیرعامل پتروفرهنگ
  • نایب رییس هیات مدیره پتروشیمی آریا
  • مشاور تامین مالی و قراردادی شرکت هواپیمایی اروان

شماره تماس: 982158119580+