بازدید هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران از پتروشیمی دنا+تصاویر

هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران از روند اجرایی پروژه در دست اجرای شرکت پتروشیمی دنا واقع در عسلویه بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی هلدینگ پتروفرهنگ، هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران ظهر امروز از روند اجرایی پروژه در دست اجرای شرکت پتروشیمی دنا واقع در...

ادامه مطلب...