اولویت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان در سال جهش تولید اعلام شد

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم افزایی و ارتقای سودآوری را از اهداف راهبردی و اولویت های صندوق در سال جهش تولید اعلام کرد.

ادامه مطلب...

اولویت همه شرکت‌های صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد

شرکت صنایع آموزشی باید با تغییر رویکردها و تعیین استراتژی های صحیح و کارآمد به یکی از شرکت های سودآور صندوق ذخیره تبدیل شود.

ادامه مطلب...

اولویت‌ها و اهم برنامه‌های مدیرعامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام شد

مدیرعامل جدید صندوق ذخیره فرهنگیان اولویت‌ها و رئوس برنامه‌های خود را سودآوری، شفافیت مالی و افزایش بهره‌وری اعلام و بر ضرورت چابک‌سازی فعالیت‌ها همراه با انعطاف‌پذیری و هم‌افزایی بین‌بنگاهی و نیز ارائه خدمات رفاهی به فرهنگیان عضو تأکید کرد.

ادامه مطلب...