شرکت سیراف انرژیپتروشیمی سیراف انرژی

تاريخچه شكل گيری و تصويب طرح

شركت سرمايه گذاري سيراف انرژی در تاریخ 1386/6/14 به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده است. هدف از اين طرح احداث و راه اندازي يك واحد توليد متانول Grade AA با ظرفيت ٥٠٠٠ تن متريك در روز در زمينی به وسعت حدوداً ٥٤ هكتار واقع در شهر دير در استان بوشهر است.

محصولات و خوراک طرح

ردیف محصولات ظرفیت اسمی (هزارتن در سال) خوراک مصرفی (میلیون نرمال مترمکعب در سال) صاحب لیسانس
۱ متانول 1.650 1- گاز طبیعی 1537
2- اکسیژن 521
هالدور تاپسو

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت 1300 میلیارد ریال است.