پتروشیمی خراسان

معرفی شرکت

شركت سهامي پتروشيمي خراسان، بزرگترين مركز توليد محصولات شيميايي شمال و شمال شرق كشـور، در ارديبهشـت سال 1371 در بجنورد، مركز استان خراسـان شمالي تأسيس و از خرداد 1375 با آغـاز فعاليت‌هاي بهره‌برداري در ليست بنگاههاي صنعتي و توليدي كشور قرار گرفت. اين مجتمع با بهره‌گيري از آخرين متدهاي علمي و تكنولوژيك و با تركيبي از نيروي انسانـي جوان، متخصص و كارآمد از نخستين روزهاي بهره‌برداري نيل به اصل خودكفايي را به عنوان هدف غايي در امـر توليد سرلوحـه كار خود قرار داد. پايبندي به اين تفكر و دستيابي به ايده‌آل‌هاي آن، بويژه در سال‌هاي اخير از مجتمع پتروشيمي خراسان چهره‌اي مقبول و مطرح در سطوح ملي و فرا ملي ترسيم نموده است.

سهامداران

سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
44.1%
شرکت پتروفرهنگ
19%
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
13.24%
سرمایه گذاری آتیه صبا
9.74%
پتروشیمی فن آوران
1.14%
دیگر سهامداران
12.78%

تماس با ما

آدرس :

بجنورد، كيلومتر 17 جاده بجنورد شيروان

ایمیل :

info@khpc.ir