شرکت پتروشیمی سبلانشرکت صنایع پتروشیمی سبلان

تاریخچه شکل گیری و تصویب طرح

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۴ تحت شماره ۳۸۶۷۲۵ در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. محل اجرای پروژه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سایت فاز دو پتروشیمی است.

محصولات و خوراک طرح

ردیف محصولات ظرفیت اسمی (هزارتن در سال) خوراک مصرفی (میلیون نرمال مترمکعب در سال) صاحب لیسانس
۱ متانول ۱.۶۵۰ ۱- گاز طبیعی ۱۴۱۲
۲- اکسیژن ۵۲۱
هالدور تاپسو

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ مبلغ ۳۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.

برای اطلاع از راه‌های ارتباطی با این شرکت وارد لینک زیر شوید