شرکت پتروشیمی سبلانشرکت صنایع پتروشیمی سبلان

تاریخچه شکل گیری و تصویب طرح

شرکت صنایع پتروشیمی سبلان (سهامی خاص) در تاریخ 1389/07/14 تحت شماره 386725 در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. محل اجرای پروژه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سایت فاز دو پتروشیمی است.

محصولات و خوراک طرح

ردیف محصولات ظرفیت اسمی (هزارتن در سال) خوراک مصرفی (میلیون نرمال مترمکعب در سال) صاحب لیسانس
۱ متانول 1.650 1- گاز طبیعی 1412
2- اکسیژن 521
هالدور تاپسو

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در تاریخ 1396/8/30 مبلغ 3700 میلیارد ریال بوده است.

برای اطلاع از راه‌های ارتباطی با این شرکت وارد لینک زیر شوید