آرشیو مجامع

آغاز عملیات اجرایی «پتروشیمی مهتاب پارسیان» در آینده‌ای نزدیک

مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی مهتاب پارسیان برای بررسی عملکرد این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ در روز چهارشنبه سوم آبان با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد سهامداران این شرکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هلدینگ پتروفرهنگ، مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی مهتاب پارسیان برای بررسی عملکرد...


سود خالص شرکت سیتکو 89 برابر سال گذشته شد

مدیرعامل شرکت سیتکو گفت: برای نخستین بار افزایش سود خالص 89 برابری نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته را در شرایط سخت تحریم ثبت نموده ایم که این مهم بر اساس پیاده سازی برنامه های توسعه ای در چارچوب افزایش فروش و سود عملیاتی به دست آمده است. به گزارش...


مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ انرژی سپهر برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه هلدینگ انرژی سپهر روز ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ باحضور دکتر بهروز عباسی مدیرعامل، محمد هاشم رکن تهران ریس هیئت مدیره هلدینگ انرژی سپهر و به ریاست علی لطفی برگزار شد.


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قطب سپهر لاوان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت قطب پتروشیمی سپهر لاوان، ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱با حضور بهروز عباسی مدیرعامل، فرهاد جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره، محمدجواد شریفی عضو هیئت مدیره انرژی سپهر، غلامرضا مقیمی قائم مقام پتروفرهنگ ،به ریاست محمد شرفشاهی و به دبیری دانیال کنار بلند مدیــرعامل قطب برگزار...


مجمع عمومی عادی سالیانه دنا برگزار شد

مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت پتروشیمی دنا، سه‌شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ با حضور بهروز عباسی مدیرعامل، فرهاد جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره، محمدجواد شریفی عضو هیئت مدیره انرژی سپهر، غلامرضا مقیمی قائم مقام پتروفرهنگ ،به ریاست علی لطفی و به دبیری محمدعلی کریمیان مدیرعامل این شرکت برگزار...


مجمع عمومی عادی سالیانه سبلان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت پتروشیمی سبلان، ‌سه‌شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱با حضور بهروز عباسی مدیرعامل، فرهاد جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره، محمدجواد شریفی عضو هیئت مدیره انرژی سپهر، غلامرضا مقیمی قائم مقام پتروفرهنگ ،به ریاست علی لطفی و به دبیری زالی مدیرعامل این شرکت برگزار شد.


مجمع پتروشیمی سیراف برگزار شد

مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت سیراف انرژی، شنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۱با حضور بهروز عباسی مدیرعامل، فرهاد جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره، محمدجواد شریفی عضو هیئت مدیره انرژی سپهر، غلامرضا مقیمی قائم مقام پتروفرهنگ ،به ریاست علی لطفی و به دبیری مهندس ذوالفقاری مدیرعامل این شرکت برگزار شد.


مجمع عمومی صنایع شیمیایی لاوان برگزار شد

مجمع عمومی عادی سـالیانه شـرکت شیمیایی لاوان، شنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۱با حضور بهروز عباسی مدیرعامل، فرهاد جهانگیری قائم مقام و عضو هیئت مدیره، محمدجواد شریفی عضو هیئت مدیره انرژی سپهر، غلامرضا مقیمی قائم مقام پتروفرهنگ ،به ریاست علی لطفی و به دبیری مهندس محمدطاهر شفیعی مدیرعامل لاوان برگزار شد.