علی لطفی

مدیر حسابرسی داخلی

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 • کارشناسی حسابداری دانشگاه پیام نور ساری

سوابق اجرایی:

 • عضو کمیته حسابرسی شرکت پتروشیمی مروارید
 • عضو کمیته حسابرسی هلدینگ انرژی سپهر
 • عضو کمیته حسابرسی شرکت سیراف انرژی
 • عضو کمیته مدیریت ریسک شرکت پتروشیمی مروارید
 • حسابرس مستقل در موسسات حسابرسی (رایمند و هماران، دایا روش و…)
 • رییس حسابداری شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه
 • رییس حسابداری شرکت آریا سولار
 • سرپرست حسابرسی داخلی چند هلدینگ سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تابعه آن
 • عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
 • عضو انجمن حسابداران خبره ایران

شماره تماس: 982158119711+