حمیدرضا سبزی

مدیر سرمایه های انسانی و پشتیبانی

مدرک تحصیلی:

  • فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی
  • دانشجوی دکترا رفتار سازمانی

 

سوابق خدمتی:

  • مدیریت کارگزینی شرکت صدرا
  • مدیریت منابع انسانی شرکت پترو عمران مهدسازه ( صنایع دریایی، فراساحلی، مترویی و …
  • مدرس دانشگاه واحد اسلام شهر

شماره تماس: 982158119621+